ਫੈਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

ਕੇਬਲ ਬਾਈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਕੋਐਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਕੱਟ ਅਤੇ ਸਟਰਿਪਡ ਮਸ਼ੀਨ

ਕੋਐਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਸਟਰਿੱਪਡ ਮਸ਼ੀਨ

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਾਰਕ੍ਰੂਨ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

ਲੂਣ ਮਿਸਟ ਖਰਾਬ ਟੈਸਟ ਚੈਂਬਰ

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

Antenna Design and Test

ਐਸ ਐਮ ਡੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਤਾਪਮਾਨ-ਨਮੀ ਟੈਸਟ ਚੈਂਬਰ

ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ